Bepalingen

Op aankopen bij Wereldvlaggen.nl zijn de volgende bepalingen van toepassing:

Herroepingsrecht 
In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 14 werkdagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen (een e-mailbericht naar sales at wereldvlaggen.nl is voldoende) of door de producten retour te zenden (voor eigen kosten). Retourneer de producten binnen de gestelde termijn aan: 

Wereldvlaggen.nl
Vondellaan 93 
3842 EC Harderwijk 

Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele verpakking retourneerd. 

Van retourzending uitgesloten 
* Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending. 

Totstandkoming van de overeenkomst 
Nadat u een bestelling hebt geplaatst, telefonisch of via onze website gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en hebt u een bindende overeenkomst gesloten tot bestelling van de producten. Alle kleine bestellingen ( < € 100,00 ) dienen vooruit te worden betaald. Deze betaling moet binnen 7 kalenderdagen na het plaatsen van de bestelling betaald zijn. Nadat de bestelling is verzonden, ontvangt u een bevestigingsbericht. De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra wij de levering bevestigen of de producten leveren. Mocht u de bestelling willen annuleren gaarne deze binnen 14  calenderdagen na het plaatsen van uw bestelling middels een email naar sales at wereldvlaggen.nl te sturen met hierin vermeld de reden waarom u de bestelling wil annuleren. Bij het inschakelen van een incassobureau zijn de kosten ( minimaal €37,50 + rente) voor uw rekening. Administratiekosten bij een eventuele betalingsherinnering €15,00.

Leveringen
De met koper overeengekomen levertijden gelden slechts als indicatie en niet als fatale termijn.
Leveringen geschieden op kosten en voor risico van koper. Wereldvlaggen is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte poststukken en of beschadigingen tijdens de vracht. Wilt u extra zekerheid? Dan verzoeken wij uw pakketje te verzekeren. Kosten op aanvraag.
Verkoper is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.

Verkoopvoorwaarden inzien 
U kunt onze Algemene voorwaarden op elk willekeurig moment op deze website inzien. Met het oog op de beveiliging kunt u de gegevens van uw bestelling niet opvragen via internet. 

Garantiebepaling 
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag, exclusief verzendkosten. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.

Pas op! De kleuren kunnen in werkelijkheid iets verschillen van de kleuren van de afgebeelde vlaggen.

Dit kan komen door de instellingen van uw beeldscherm.  

Bedenktijd 
Wettelijk is het zo geregeld, dat u na ontvangst van de ‘op afstand’ gekochte goederen een bedenktijd krijgt van 7 werkdagen. Spijt van uw aankoop? Retourneer de bestelling dan binnen 14 werkdagen na ontvangst van uw bestelling. Opgaaf van redenen is daarbij niet nodig. Voorwaarde is wel, dat u de originele factuur meestuurt, dat het artikel niet beschadigd is en dat het nog in de originele verpakking zit, een eventuele verzegeling mag dus niet verbroken zijn. Na ontvangst van uw klacht ontvangt u het totale aankoopbedrag uiterlijk binnen 30 dagen terug. Bij retourzending zijn de verzendkosten voor uw rekening. Wereldvlaggen kan in speciale gevallen afzien van de hierboven geschetste bedenktijd. Als Wereldvlaggen gebruik maakt van die mogelijkheid, staat dat bij het artikel waar afwijking van de regel voor geldt, duidelijk vermeld. 

Aanbieder 
Wereldvlaggen
Vondellaan 93

3842 EC Harderwijk
Nederland

(KvK te Harderwijk 08130374)